تغییر کلمه عبور توسط کاربر

هرکاربر با توجه به نیاز خود میتواند در هرزمان به روش زیر گذرواژه خود را تغییر دهد

با استفاده از کلید ترکیبی

Ctrl+F2

پس از باز شدن نرم افزار میتوانید قبل از ورود به صفحه میزکار کلمه عبور / گذرواژه خود را تغییر دهید

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.