پنج نرم افزار در یک پکیج

گروه شرکتهای ترازسامانه با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و به هدف جلب

رضایت مشتریان اقدام به ارائه بسته ای مفید و کاربردی نموده است

بسته فوق شامل نرم افزارهای حسابداری مالی، خرید و تدارکات، فروش و حسابداری فروش، انبار تعدادی و ریالی و خزانه داری می باشد

با توجه به جشنواره درنظر گرفته شده که تا مورخه 99/9/9 معتبر می باشد قیمت ارائه شده برای این بسته بسیار اندک است

بنابراین فرصت را از دست نداده و همین الان با ما تماس بگیرید