نرم افزارهای جامع ترازسامانه با 22 ماژول

حسابداری مالی

خزانه داری

دریافت و پرداخت

حقوق و دستمزد

امور سهام

صورتهای مالی

اموال و دارایی‌های ثابت

خرید و تدارکات داخلی

سفارشات خارجی

پرسنلی

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

کنترل کارکرد

انبار تعدادی

مدیریت انبار و حسابداری انبار

مدیریت ارتباط با مشتری 

فروش و حسابداری فروش

خدمات پس از فروش

توزیع و پخش مویرگی

بهای تمام شده

برنامه ریزی تولید

بودجه و اعتبارات

داشبورد مدیریت

اعتبارات و اسناد

سیستم جامع فروش فروشگاهی

سنجش وضعیت و آینده نگری

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.