الزام پشتیبانی

♦️الزام پشتیبانی برای مشتری
وقتی شما نرم افزاری را تهیه می کنید، علی الخصوص زمانی که قرار است

سالهای زیادی از آن استفاده کنید، قطعا زمان هایی پیش می آید که در بخش هایی نیاز به راهنمایی دارید و یا به هر علتی دچار مشکلی با نرم افزار شده اید. یا احساس کرده اید که نرم افزار می تواند شامل بخش جدیدی شود که انجام برخی کارها را می تواند ساده تر کند و آن امکان در نرم افزار موجود نیست (و البته این امکان مورد نیاز استفاده کنندگان دیگر هم هست). خب در این حالات بحث پشتیبانی پیش می آید و شما می بایست شامل مشتریان قابل پشتیبانی سازنده باشید.
♦️الزام پشتیبانی برای سازنده
همه به این موضوع واقفند که پاسخگویی و پشتیبانی کردن از نرم افزار زمان می برد و افرادی باید حضور داشته باشند و این زمان را صرف کنند تا مشکلات مشتریان را حل کنند.
از آنجایی که مشتری در زمان خرید فقط هزینه نرم افزار را پرداخت می کند و نه هزینه دیگری، طبیعتا شرکت سازنده چاره ای جز دریافت حق پشتیبانی از مشتری را ندارد و اگر مشتری هزینه پشتیبانی را پرداخت نکند قطعا شرکت سازنده نرم افزار هم نمی تواند این هزینه را خودش متحمل شود و در نتیجه پشتیبانی را یا انجام نمی دهد یا آنرا بدرستی انجام نمی دهد و عملا خود مشتری هم زیان می بیند
☑️نرم افزار ترازسامانه هم از این قائده مستثنی نیست و هزینه ای که در هنگام خرید نرم افزار از مشتریانش دریافت می کند بابت هزینه خود نرم افزار است و شش ماه پشتیبانی رایگان به همراه دارد
🔹 (لازم به ذکر است که این هزینه قیمت واقعی نرم افزار نیست و قیمت واقعی حتی بیش از صد برابر مبلغ پرداختی است).
پس از گذشت شش ماه از خرید نرم افزار، مبلغی جزئی بابت هزینه پشتیبانی دریافت می شود. دقت کنید که پرداخت هزینه پشتیبانی نرم افزار ترازسامانه اجباری نمی باشد و در صورت عدم پرداخت این وجه توسط مشتری، نرم افزار وی دچار مشکل یا توقف نمی شود.

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.