انبار

انبار تعدادی

حسابداری انبار

سرعت در انجام دريافت، حفاظت و در دسترس قراردادن کالا، مواد و وسايل مورد نظر 

جلوگیری ازازدياد خارج از حد موجوديها که ممکن است بر اثر تغييرات قيمتها باعث زيان گردد 

با اعمال کنترل دقیق ،محاسبه ميزان موجودي کالا در انبار و ميزان مصرف آن در هر واحد کالا ،کنترل ميزان موجودي در انبار از نظر قيمت ،کنترل و مدیریت ورود و خروج کالای یک شرکت یا سازمان میسر می گردد

امکان ثبت و ویرایش مشخصات کالاها ، انبارها و مشتریان به تعداد نامحدود

ثبت فاکتورهای خرید و فروش کالا و چاپ فاکتور

خروجی اکسل در گزارشات موجودی تعدادی و کاردکس کالا 

امکان گزارش گیری در بازه های زمانی خاص 

 از بین رفتن خطای ممکن در انتقال برگه های ورود و خروج به کاردکس کالا

جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن برگه های ثبت شده 

سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک صاحب کالا، برگ ورود یا برگ خروج

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.