حوزه بازرگانی

خرید و تدارکات

سفارشات خارجی

نظارت و کنترل کاملی بر مدیریت موجودی سازمان خواهید داشت.

از تحویل به‌موقع و با مقدار مورد نظر کالا، اطمینان داشته باشید.

از کمبود کالا و ایجاد اختلال در پروسه‌ی تولید جلوگیری کنید.

از دوباره‌کاری در ثبت اسناد و کنترل‌های داخلی بی‌نیاز شوید.

عملیات کمبود و نگهداشت را با دقت بیش‌تری مدیریت کنید.

هزینه‌ها را در واحد مالی، آسان‌تر ردیابی کنید.

عملیات پراکنده‌ی شعب را متمرکز مدیریت کنید.

به فرایند انتخاب تامین‌کنندگان سرعت و دقت بیش‌تری ببخشید.

ردیابی کالاهای متعدد خریداری شده را با استفاده از سریال کالا به راحتی انجام دهید.

امکان ثبت proforma و کنترل تمامی مراحل پیشرفت ترخیص کالا

ثبت کلیه هزینه های invoiceبصورت ریالی و ارزی بطور همزمان

محاسبه قیمت تمام شده خریدهای داخلی و خارجی بصورت خودکار و انتقال به حسابداری و حسابداری انبار

تهیه گزارشهای فصلی خرید با فرمت استاندارد وزارت دارایی با امکان تهیه فایل ttms

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.