حوزه تولید

بهای تمام شده

برنامه ریزی تولید

بودجه و اعتبارات

امکان تعیین ظرفیت و طرح ریزی نحوه تولید برای هر دستگاه

امکان سفارش سازی برنامه ریزی تولید با توجه به خط تولید

امکان دسته بندی و اولویت بندی دستور ساخت متناسب با سفارش مشتری

امکان تعیین زمان تولید با توجه به اطلاعات سفارش سایر مشتریان

امکان محاسبه ضایعات وتعیین انحرافات مصرف و تولید

امکان تفکیک هزینه های تولید و تعیین نحوه تسهیم هر هزینه به روش خاص و مورد نظر مشتری 

امکان تعیین قیمت تمام شده خدمات مختلف به تفکیک شعبه ارائه دهنده خدمات ومیانگین کلی

امکان دریافت اجزای تشکیل دهنده قیمت تمام شده از نرم افزارهای مرتبط یا از زیر سیستم های office

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.