فروش

مدیریت ارتباط با مشتری

خدمات پس از فروش

فروش و حسابداری فروش

صرفه جویی در هزینه‌ها

امکان شناسایی اقلام خاص

افزایش دقت و نظم در امور کاری

کاهش درصد اشتباه به پایین‌ترین حد

تهیه گزارشهای فصلی (با فرمت استاندارد وزارت دارایی با امکان تهیه فایل ttms)

امکان تعیین تخفیف های متنوع بر روی کالا یا بر روی سبد فروش

امکان تعیین تخفیف های متنوع برای یک بازه فروش

امکان تعیین پورسانت فروش به تفکیک فاکتور یا برای یک دوره فروش 

امکان اتصال به دستگاه pos

امکان اتصال از طریق tabletبه نرم افزار (دریافت سفارش فروش از طریق android)

امکان دریافت سفارش مشتری از طریق سایت فروش

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.