حوزه مالی

حسابداری مالی

حقوق و دستمزد

خزانه داری و دریافت و پرداخت

سهام

صورت های مالی

اموال و دارایی ثابت

کنترل قراردادها

امکان تعریف شرح های استاندارد برای هر حساب کل به تعداد نامحدود

گزارشها متنوع و در عین حال بسیار ساده و کم‌هزینه به ذینفعان درونی و بیرونی سازمان

پوشش کامل از حسابداری شعب متمرکز و غیر متمرکز و کلیه دفاتر و شعب سازمان

پوشش کامل از حسابداری شعب متمرکز و غیر متمرکز و کلیه دفاتر و شعب سازمان

پوشش کامل از حسابداری مالیاتی و ارائه گزارش‌های قانونی مالیات بر ارزش افزوده

امکان مدیریت نقدینگی سازمان در هر لحظه از زمان 

امکان تعیین منابع / مصارف به ازاء کلیه اسناد

قابلیت ردیابی دارایی‌های ثابت سازمان‌ها در هر لحظه از زمان

تهیه سریع اظهارنامه‌های مالیاتی و گزارش‌های خرید و فروش فصلی

استاندارد سازی گزارشات مطابق با فرمت های مورد قبول سازمان حسابرسی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی با توضیحات کامل

درج کامل یادداشت های پیوست و اطلاعات مربوط به شرکت

قابلیت ارائه صورت های مالی براساس دو دوره مقایسه ای متوالی

حفظ ارتباط کدینگ مالی و صورت های مالی در محیطی ساده و بدون پیچیدگی

امکان معرفی و نگهداری اطلاعات مالی شرکت‏های متعدد به صورت مستقل

ارتباط سیستم مالی با سایر سیستم ها ، شناسایی اسناد حسابداری ارسال شده از سایر سیستم ها ، و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی آن

کنترل و اعمال تنظیمات مدیریتی بر روی دوره های مالی براساس گروه شرکتها

انعطاف عملکرد سیستم از کسب و کار های کوچک تا سازمان های بزرگ

دریافت و ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر

امکان نگهداری ضمایم کلیه اطلاعات و اسناد درج شده به صورت فایل های الکترونیکی در پایگاه داده

انجام عملیات مالی پایان دوره و صدور مکانیزه اسناد بستن حساب های موقت،اختتامیه و افتتاحیه

محاسبات حقوق و دستمزد ماهیانه و اعمال کلیه کسور اعم از وام و پس انداز بصورت خودکار و محاسبه 

عیدی و پاداش، سنوات و باز خرید مرخصی در هر ماه و یا پایان سال و ثبت تسویه حساب پرسنل بصورت لحظه ای

تهیه سریع فایل های بانک، بیمه و مالیات حقوق و ارائه به سازمان های زیربط

امکان تعریف کدینگ مختلف برای سالهای متفاوتبا امکان برقراری ارتباطمیان کدینگ قدیم و جدید

امکان تغییر کدینگ حسابداری در میانه سال مالی

امکان ثبت اطلاعات در چندین سال مالی بطور همزمان

امکان گزارش گیری از چندین سال مالی مختلف و مقایسه تراز سالهای متفاوت با یکدیگر در سطح مورد نظر

امکان نگهداری مستندات هر سند یا شخص در سیستم بصورت جداگانه (بایگانی تصویری الکترونیکی وابسته به سند یا پرسنل 

امکان بازیابی اسناد حذف شده توسط کاربر

امکان طراحی کدینگ ماتریسی در 7 سطح به صورت دلخواه بدون محدودیت طول کد

طلاعات مالی یکپارچه‌ای را در لحظه و با اطمینان از درستی آن‌ها در اختیار داشته باشید. با امکان صدور خودکار اسناد مالی، دوباره‌کاری‌ها و خطاهای کاربری را کاهش داده و از صحت داده‌های مالی سازمان یا مجموعه خود اطمینان بیشتری داشته باشید

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.