حوزه منابع انسانی

پرسنلی

دبیرخانه و اتوماسیون اداری

کنترل کارکرد

اطلاعات پرونده پرسنلی و مشخصات کامل پرسنل

حذف قابل ملاحظه ای از مکاتبات کاغذی در سازمان انجام تمامی کارهای اداری در هر زمان و حتی خارج از محل کار استفاده بهینه از زمان با عملیات خودکارسازی فرآیندهای اداری ثبت و نگهداری سوابق در حجم کمتر، ایمنی بالا و مراجعه ی آسان برداشته شدن دفاتر حجیم اندیکاتور از روی میزکار دبیرخانه به حداقل رسیدن توقف، اشتباه، تکرار و بیهوده کاری در عملیات ثبت اسناد و مدارک مدیریت

نگهداری سوابق ارزیابی

ایجاد پرونده الکترونیکی پرسنل (فایلهای مستندات مرتبط با پرسنل)

امکان دسترسی به سوابق وامهای مورد استفاده

صدور انواع حکم و قرارداد پرسنلی(استخدام، انتساب، ارتقا مدرک تحصیلی، ارتقا شغل و… )

امکان صدور انواع احکم اصلاحی

امکان اخذ تاییدات اداری و مالی بر روی احکام صادر شده

گزارش از سوابق پرسنلی 

گزارش از انواع احکام صادر شده پرسنلی

امکان گزارش گیری 

امکان تعریف انواع فرمت های چاپی با نرم افزار

حذف قابل ملاحظه ای از مکاتبات کاغذی در سازمان

انجام تمامی کارهای اداری در هر زمان و حتی خارج از محل کار

استفاده بهینه از زمان با عملیات خودکارسازی فرآیندهای اداری

ثبت و نگهداری سوابق در حجم کمتر، ایمنی بالا و مراجعه ی آسان

برداشته شدن دفاتر حجیم اندیکاتور از روی میزکار دبیرخانه

مدیریت متمرکز و ایجاد شفاف‎ سازی در مراحل گردش اسناد

پایش فعالیتهای سازمان و تولید گزارش های متنوع مدیریتی

ردیابی امور و پیگیری به موقع مراحل کار

ارباب و رجوع در هر لحظه میتوانند با مشاهده آخرین اقدام انجام شده روی نامه، از پیشرفت کار مطلع گردند

ارباب و رجوع بدون نیاز به دوندگی در سازمان و مواجهه با کارکنان، از نواقص اسناد و مدارک پرونده خود آگاه شده و قادر به رفع آن ‌باشند

پیگیری نامه‌ ها از طریق تلفن و یا اینترنت در راستای طرح تکریم ارباب رجوع

تعامل الکترونیکی با سایر سازمان ها

صرفه جویی در کاغذ و در نتیجه آن کمک به جلوگیری از قطع شدن درختان در راستای حفظ محیط زیست

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.